Handmatig overschrijven

Je kunt ook makkelijk handmatig eenmalig of periodiek doneren.

Stichting Wannago Foundation
Rekeningnummer: NL82 INGB 0007 7044 18

Voordelig schenken
Wannago Foundation heeft bij de belastingdienst een ANBI status. Als je je donatie aan Wannago voor minimaal vijf jaar vastlegt als periodieke schenking, dan kun je je gift aftrekken van de belasting. Je krijgt dan een deel van het geschonken bedrag terug van de Belastingdienst.

Voor meer informatie kunt u kijken op de site van de belastingdienst.