Gun iemand anders
een droomvakantie

Kies het bedrag dat je wilt doneren met je bedrijf

Your Donation
Gegevens

Kan ik een factuur van mijn gift of donatie krijgen?

Dat kan, maar voor de belastingdienst is dat niet noodzakelijk. In plaats van een factuur kun je ook het ontvangstbewijs gebruiken dat we standaard sturen na ontvangst van je donatie. Als je toch graag een factuur wilt van je gift of donatie, stuur ons een bericht op info@wannagofoundation.nl.

Fiscaal aantrekkelijk

Stichting Wannago Foundation heeft een ANBI-status. Dit betekent dat u uw bijdrage kunt opgeven als aftrekpost bij de belastingdienst en dat er geen schenk- of erfbelasting over uw donatie of nalatenschap betaald hoeft te worden. Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag vanaf 2012 liefst 50% van de fiscale winst bedragen, met een maximum van € 100.000. Voor de  vennootschapsbelasting geldt binnen de Geefwet een multiplier van 50%, tot een maximum van € 5.000 per jaar. Er kan maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht.